Faktura

Co oznacza na fakturze pojęcie pobranej energii elektrycznej?

Pobrana energia elektryczna to rzeczywista ilość energii, która została zużyta przez odbiorcę.

Dlaczego za zużytą energię płacę sprzedawcy a nie dystrybutorowi?

Wynika to z roli sprzedawcy, która polega na dostarczaniu energii elektrycznej i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Dlatego właśnie sprzedawca jest w stanie wystawić fakturę za rzeczywistą ilość pobranej energii elektrycznej. Zatem za zużytą energię nasi Klienci płacą nam.

Na mojej fakturze jest ogromna tabela poszczególnych opłat dystrybucyjnych, która za co i dlaczego.

Opłata przesyłowa stała (opłata dystrybucyjna stała) - zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, jest niezależna od ilości pobranej energii; zawiera m. in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m. in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

Opłata przejściowa - wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.

Opłata jakościowa - jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty  i kontrole licznika itp.