Moc bierna

Jeśli w Twojej firmie występuje zjawisko pobierania mocy biernej koniecznie skontaktuj się z nami.

Problematyka kompensacji mocy biernej pojawiła się już na początku ubiegłego stulecia, kiedy w praktyce przemysłowej zaczęto na dużą skalę używać energię elektryczną.

Okazało się, że przy poborze energii czynnej potrzebnej do pracy urządzeń, niejako równolegle pobierana jest też energia bierna, która jest efektem przepływu prądu przez elementy indykcyjne. Transmisja energii biernej od źródła, czyli generatora w elektrowni przynosi bardzo dużo ujemnych efektów, przede wszystkim powoduje duże straty w liniach przesyłowych i pośredniczących transformatorach, a także niepotrzebnie blokuje moce przesyłowe.

Dla wyeliminowania tych niekorzystnych efektów zaczęto stosować baterie kondensatorów, podłączone w pobliżu dużych indukcyjnych odbiorników, głównie silników asynchronicznych.