Reklamacje

Jak mam zgłosić reklamację? (Na przykład kiedy stan na fakturze nie zgadza się z rzeczywistym stanem licznika.)

Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i mogą być wynikiem nieprawidłowego odczytu licznika przez inkasenta. Nikt nie jest w stanie wykluczyć tego typu sytuacji, więc  jesteśmy przygotowani również na taką okoliczność. Jeżeli zauważyliście Państwo nieprawidłowości znajdujące się na fakturze, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta swojego nowego sprzedawcy i podać aktualny stan licznika. Jeżeli znacie Państwo stan licznika z dnia odczytu będzie to bardzo pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji w trybie ekspresowym.

 

Co mam zrobić w przypadku awarii licznika?

Bezpośredni kontakt z dystrybutorem właściwym dla adresu poboru energii. Zostanie z Państwem uzgodniony termin kontroli licznika i jego ewentualnej wymiany.

 

Co muszę zrobić w przypadku rozwiązania umowy z powodu przeprowadzki?

Wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak np. umowa kupna albo zakończenie umowy najmu. W obu przypadkach wystarczy protokół przekazania. W celu końcowego rozliczenia energii należy koniecznie podać aktualny stan licznika i nowy adres do korespondencji, na który zostanie wysłane końcowe rozliczenie.