Tańszy prąd dla małych i dużych firm

Usługa optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Produkt adresowany jest dla dużych, średnich i małych firm (odbiorców grup taryfowych B, C2 i C1), które chcą obniżyć znacząco koszty energii elektrycznej i kupować energię najtaniej. Nie ma znaczenia czy firma korzysta z prawa TPA czy jest odbiorcą usługi kompleksowej. Dzięki nam otrzymacie Państwo zawsze najkorzystniejszą ofertę dla siebie, a negocjacje ze sprzedawcami nigdy nie będą prostsze, a efekty takie znaczące. Jeżeli myślicie Państwo, że osiągnęliście w negocjacjach wszystko, sprawdźcie naszą propozycję.

Wyzwanie

Od kilku lat, dzięki wprowadzeniu w Polsce Rynku Energii, każdy ma prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Dzięki temu możliwe stało się poszukiwanie oszczędności także w zakresie zakupu energii elektrycznej, poprzez wybór najtańszej oferty na rynku.

Rozwiązanie

Na podstawie przesłanych do nas danych o aktualnej taryfie oraz zużyciu specjaliści naszej firmy dokonają w Państwa imieniu negocjacji i wskażą najkorzystniejszą dla Państwa ofertę spośród dostępnych na rynku. Dzięki nam otrzymają Państwo kompletną informację umożliwiającą podjęcie decyzji o wyborze oferty a tym samym uzyskanie szybkich oszczędności, sięgających nawet 25% kosztów zakupu energii.

Zmiana sprzedawcy energii nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań odnośnie infrastruktury sieciowej.

W zakresie usługi optymalizacji oferujemy także organizację grup zakupowych w celu wykorzystania w negocjacjach ze sprzedawcami dodatkowej dźwigni w postaci wolumenu.


Usługa optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Koszty dystrybucji stanowią niekiedy ponad połowę ogólnych kosztów energii elektrycznej. Naszą propozycją dla firm jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli dopasować dystrybucję do profilu działalności klienta. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów dystrybucji.

Rozliczenie

Oferujemy atrakcyjne warunki rozliczenia, oparte o zasadę rezultatu. Rozliczenie następuje tylko wtedy gdy nasze działania przyniosą klientowi wymierne korzyści i jest proporcjonalne do wykazanych rezultatów. Dzięki temu zawsze staramy się aby oszczędności dla Państwa były jak największe.


Ważne sprawy warto powierzać najlepszym. Współpraca z nami to:

 • Szybkie rezultaty a w konsekwencji szybkie oszczędności i zwrot z inwestycji
 • Elastyczne rozliczenie na zasadach rezultatu (success fee), dzięki czemu płacicie Państwo jedynie wówczas gdy w wyniku naszej usługi wykażemy dla Państwa realne oszczędności
 • Możliwość określenia przez użytkownika okresu obowiązywania nowej umowy
 • Kompletna analiza kosztów zakupu energii elektrycznej w kontekście prowadzonych negocjacji, dzięki czemu otrzymują Państwo informację dotyczącą rynku energii, swojej struktury zużycia, analizy wyników w oparciu o oferty specjalne lub oferty publiczne
 • Możliwość ostatecznego wyboru spośród otrzymanych ofert od wiodących sprzedawców gwarantujących bezpieczeństwo biznesowe oraz niezmienność ceny w okresie trwania umowy, zawierające najlepsze dostępne w danej chwili ceny na rynku. Współpracujemy z wszystkim wiodącymi sprzedawcami na rynku
 • Możliwość zlecenia nam przygotowania w oparciu o posiadaną bazę ofert specjalnych bezpłatnej, wstępnej analizy optymalizacyjnej, dzięki czemu będą mogli oszacować Państwo możliwe oszczędności, w odniesieniu do aktualnej taryfy, wolumenu oraz struktury zużycia
 • Doświadczenie i szerokie kompetencje w obszarze rynku energii, jesteśmy producentem oprogramowania wspomagającego proces optymalizacji kosztów oraz właścicielem wiodącego serwisu internetowego www.energia-taniej.pl przeznaczonych dla odbiorców energii (gospodarstw domowych i małych firm)
 • Uzyskane przez nas oszczędności są od kilku do kilkunastu procent lepsze niż uzyskiwane przez naszą konkurencję
 • Satysfakcja klientów, poświadczona posiadanymi referencjami
 • Obsługujemy podmioty gospodarcze o zużyciu już od 10 MWh rocznie, dla nas każdy Klient jest ważny
 • Ponieważ jesteśmy niezależni od sprzedawców i pobieramy za naszą usługę wynagrodzenie proporcjonalne do rezultatów, negocjujemy dla Państwa najlepsze możliwe warunki, które nawet wliczając naszą prowizję są lepsze od wyników uzyskiwanych przez konkurencję, a uzyskane dla Państwa oszczędności na energii są zawsze najwyższe z możliwych.