Umowa

Na jak długo mogę zawrzeć umowę z waszą spółką?

Umowę można zawrzeć na czas nieokreślony lub ograniczony zależnie od firmy z którą zostanie podpisana.

Gdzie znajdę Ogólne Warunki Umowy?

Ogólne Warunki Umowy są nieodłączną częścią umowy lub znajdują się na stronach waszego sprzedawcy.

Jak mogę dokonać zmiany adresu do korespondencji?

Zmiany takiej można dokonać na dwa sposoby: listownie lub telefonicznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta swojego nowego sprzedawcy. Po dokonaniu tej zmiany cała korespondencja włącznie z fakturami będzie wysyłana pod wskazany adres.

Co muszę zrobić, jeśli zmienię adres siedziby swojej firmy?

To bardzo proste, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta swojego sprzedawcy i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zmiany danych firmy ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku kontaktu telefonicznego zostaniecie Państwo poproszeni o przesłanie dokumentów faksem, natomiast jeżeli zdecydujecie się na kontakt listowny, to zostaniecie Państwo poproszenie o dołączenie do pisma kserokopii tych dokumentów.

Jeżeli mogę zmienić dostawcę, to czy mogę również zmienić dystrybutora?

Dystrybutora z mocy ustawy zmienić nie można. Jest bowiem określony obszar dystrybucji, w którym znajduje się punkt poboru energii.