Więcej o energii

Tańszy prąd dla małych i dużych firm

Usługa optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Produkt adresowany jest dla dużych, średnich i małych firm (odbiorców grup taryfowych B, C2 i C1), które chcą obniżyć znacząco koszty energii elektrycznej i kupować energię najtaniej. Nie ma znaczenia czy firma korzysta z prawa TPA czy jest odbiorcą usługi kompleksowej. Dzięki nam otrzymacie Państwo zawsze najkorzystniejszą ofertę dla siebie, a negocjacje ze sprzedawcami nigdy nie będą prostsze, a efekty takie znaczące. Jeżeli myślicie Państwo, że osiągnęliście w negocjacjach wszystko, sprawdźcie naszą propozycję.

Wyzwanie

Od kilku lat, dzięki wprowadzeniu w Polsce Rynku Energii, każdy ma prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Dzięki temu możliwe stało się poszukiwanie oszczędności także w zakresie zakupu energii elektrycznej, poprzez wybór najtańszej oferty na rynku.

Rozwiązanie

Na podstawie przesłanych do nas danych o aktualnej taryfie oraz zużyciu specjaliści naszej firmy dokonają w Państwa imieniu negocjacji i wskażą najkorzystniejszą dla Państwa ofertę spośród dostępnych na rynku. Dzięki nam otrzymają Państwo kompletną informację umożliwiającą podjęcie decyzji o wyborze oferty a tym samym uzyskanie szybkich oszczędności, sięgających nawet 25% kosztów zakupu energii.

Zmiana sprzedawcy energii nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań odnośnie infrastruktury sieciowej.

W zakresie usługi optymalizacji oferujemy także organizację grup zakupowych w celu wykorzystania w negocjacjach ze sprzedawcami dodatkowej dźwigni w postaci wolumenu.


Usługa optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Koszty dystrybucji stanowią niekiedy ponad połowę ogólnych kosztów energii elektrycznej. Naszą propozycją dla firm jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli dopasować dystrybucję do profilu działalności klienta. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów dystrybucji.

Rozliczenie

Oferujemy atrakcyjne warunki rozliczenia, oparte o zasadę rezultatu. Rozliczenie następuje tylko wtedy gdy nasze działania przyniosą klientowi wymierne korzyści i jest proporcjonalne do wykazanych rezultatów. Dzięki temu zawsze staramy się aby oszczędności dla Państwa były jak największe.


Ważne sprawy warto powierzać najlepszym. Współpraca z nami to:

 • Szybkie rezultaty a w konsekwencji szybkie oszczędności i zwrot z inwestycji
 • Elastyczne rozliczenie na zasadach rezultatu (success fee), dzięki czemu płacicie Państwo jedynie wówczas gdy w wyniku naszej usługi wykażemy dla Państwa realne oszczędności
 • Możliwość określenia przez użytkownika okresu obowiązywania nowej umowy
 • Kompletna analiza kosztów zakupu energii elektrycznej w kontekście prowadzonych negocjacji, dzięki czemu otrzymują Państwo informację dotyczącą rynku energii, swojej struktury zużycia, analizy wyników w oparciu o oferty specjalne lub oferty publiczne
 • Możliwość ostatecznego wyboru spośród otrzymanych ofert od wiodących sprzedawców gwarantujących bezpieczeństwo biznesowe oraz niezmienność ceny w okresie trwania umowy, zawierające najlepsze dostępne w danej chwili ceny na rynku. Współpracujemy z wszystkim wiodącymi sprzedawcami na rynku
 • Możliwość zlecenia nam przygotowania w oparciu o posiadaną bazę ofert specjalnych bezpłatnej, wstępnej analizy optymalizacyjnej, dzięki czemu będą mogli oszacować Państwo możliwe oszczędności, w odniesieniu do aktualnej taryfy, wolumenu oraz struktury zużycia
 • Doświadczenie i szerokie kompetencje w obszarze rynku energii, jesteśmy producentem oprogramowania wspomagającego proces optymalizacji kosztów oraz właścicielem wiodącego serwisu internetowego www.energia-taniej.pl przeznaczonych dla odbiorców energii (gospodarstw domowych i małych firm)
 • Uzyskane przez nas oszczędności są od kilku do kilkunastu procent lepsze niż uzyskiwane przez naszą konkurencję
 • Satysfakcja klientów, poświadczona posiadanymi referencjami
 • Obsługujemy podmioty gospodarcze o zużyciu już od 10 MWh rocznie, dla nas każdy Klient jest ważny
 • Ponieważ jesteśmy niezależni od sprzedawców i pobieramy za naszą usługę wynagrodzenie proporcjonalne do rezultatów, negocjujemy dla Państwa najlepsze możliwe warunki, które nawet wliczając naszą prowizję są lepsze od wyników uzyskiwanych przez konkurencję, a uzyskane dla Państwa oszczędności na energii są zawsze najwyższe z możliwych.

Sprzedawca i dystrybutor

Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą min. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora.

Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

Sprzedawca (dostawca) jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Jaka jest praktyczna różnica pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem ?

Najprościej mówiąc Dystrybutor - OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego,  jest właścicielem kabla biegnącego do Twojej firmy  z elektrowni, odpowiada on za ciągłość dostaw, jakość prądu i dba o należyte odczyty liczników.

Sprzedawca, czyli np. firma XXX, korzystając z kabli i urządzeń dystrybutora sprzedaje Ci  energię elektryczna w zakontraktowanej ilości. A następnie korzystając z informacji przesłanych przez Dystrybutora fakturuje ilość faktycznie zużytej energii.

Od kogo mogę kupować energię?

Energię można kupić od każdej firmy posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną. Koncesje te przyznaje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Sprzedawca energii powinien posiadać podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną. Dokument ten umożliwia sprzedawcy handel energią pochodzącą od dystrybutora, na terenie którego znajduje się odbiorca energii.

Czy mogę zmienić sprzedawcę i dystrybutora energii?

Twoja firma może zmienić sprzedawcę, ale nie dystrybutora. Określa to ustawa, na mocy której każdy dystrybutor odpowiada za określony obszar obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii.

Zmiana sprzedawcy

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy) energii?

Termin ten określa ustawa, według której pierwsza zmiana dostawcy powinna trwać nie dłużej niż 30 dni( chyba że klient ma inaczej ustalone w umowie), natomiast każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.

Co zmieni się dla mojej firmy jeżeli zdecyduję się na was jako swojego sprzedawcę energii?

Przede wszystkim zdecydowanie wzrośnie poziom obsługi Twojej firmy jako Klienta, koniec z wiecznym wysłuchiwaniem melodyjek na infoliniach i kolejkami do biur obsługi tradycyjnych "państwowych dostawców".

Drugim ważnym aspektem jest zdecydowany spadek kosztów, nie tylko ze względu na niższe ceny energii ale również odpowiednio zoptymalizowane przez nas zużycie.

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

Zgodnie z Prawem Energetycznym, zmiana sprzedawcy energii jest prawem każdego klienta i nie wiąże się z kosztami. Z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wynikać może  konieczność dostosowania układu pomiarowego, co dotyczy wyłącznie klientów korzystających z energii na średnim i wysokim napięciu.

Co z okresem przejściowym, czy na czas zmiany dostawcy nie zostanę odcięty od prądu?

Nie, prąd zawsze będzie do Ciebie płynął, niezależnie od tego kto aktualnie jest Twoim sprzedawcą. Za techniczną jakość prądu i ciągłość usług odpowiada  Dystrybutor. Wszystko uregulowane jest odpowiednim przepisami URE.

Czy będę miał nowy kabel, nowego inkasenta i nowy licznik?

Nie, ponieważ za infrastrukturę przesyłową odpowiedzialny jest Dystrybutor który pozostaje ten sam.

Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będzie odczytywał ten sam inkasent co wcześniej, otrzymasz tylko osobną fakturę za energię i za usługi dystrybucyjne od Dystrybutora.

Gdzie jest haczyk w waszej ofercie?

Jedyną niedogodnością która Twoja firma będzie musiała ponieść jest rozbicie płatności za prąd na dwie osobne faktury. Jedna od sprzedawcy prądu za faktycznie zużytą energie elektryczną, druga za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.

Bardzo szybko reagujemy na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym. To wszystko powoduje że jesteśmy w stanie zaoferować ceny jednocześnie zachowując najwyższe standardy obsługi klienta.

Co będzie jeżeli zamkniecie działalność lub zbankrutujecie, czy zostanę bez prądu?

Nie, w powyższych przypadkach na miejsce sprzedawcy wchodzi tzw. "sprzedawca rezerwowy" zgodnie z określonymi przez URE przepisami, wiec Twoja firma ma zagwarantowaną ciągłość dostaw prądu.

Faktura

Co oznacza na fakturze pojęcie pobranej energii elektrycznej?

Pobrana energia elektryczna to rzeczywista ilość energii, która została zużyta przez odbiorcę.

Dlaczego za zużytą energię płacę sprzedawcy a nie dystrybutorowi?

Wynika to z roli sprzedawcy, która polega na dostarczaniu energii elektrycznej i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Dlatego właśnie sprzedawca jest w stanie wystawić fakturę za rzeczywistą ilość pobranej energii elektrycznej. Zatem za zużytą energię nasi Klienci płacą nam.

Na mojej fakturze jest ogromna tabela poszczególnych opłat dystrybucyjnych, która za co i dlaczego.

Opłata przesyłowa stała (opłata dystrybucyjna stała) - zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, jest niezależna od ilości pobranej energii; zawiera m. in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.

Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m. in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.

Opłata przejściowa - wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.

Opłata jakościowa - jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.

Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty  i kontrole licznika itp.

Umowa

Na jak długo mogę zawrzeć umowę z waszą spółką?

Umowę można zawrzeć na czas nieokreślony lub ograniczony zależnie od firmy z którą zostanie podpisana.

Gdzie znajdę Ogólne Warunki Umowy?

Ogólne Warunki Umowy są nieodłączną częścią umowy lub znajdują się na stronach waszego sprzedawcy.

Jak mogę dokonać zmiany adresu do korespondencji?

Zmiany takiej można dokonać na dwa sposoby: listownie lub telefonicznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta swojego nowego sprzedawcy. Po dokonaniu tej zmiany cała korespondencja włącznie z fakturami będzie wysyłana pod wskazany adres.

Co muszę zrobić, jeśli zmienię adres siedziby swojej firmy?

To bardzo proste, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta swojego sprzedawcy i dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zmiany danych firmy ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku kontaktu telefonicznego zostaniecie Państwo poproszeni o przesłanie dokumentów faksem, natomiast jeżeli zdecydujecie się na kontakt listowny, to zostaniecie Państwo poproszenie o dołączenie do pisma kserokopii tych dokumentów.

Jeżeli mogę zmienić dostawcę, to czy mogę również zmienić dystrybutora?

Dystrybutora z mocy ustawy zmienić nie można. Jest bowiem określony obszar dystrybucji, w którym znajduje się punkt poboru energii.

Reklamacje

Jak mam zgłosić reklamację? (Na przykład kiedy stan na fakturze nie zgadza się z rzeczywistym stanem licznika.)

Takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i mogą być wynikiem nieprawidłowego odczytu licznika przez inkasenta. Nikt nie jest w stanie wykluczyć tego typu sytuacji, więc  jesteśmy przygotowani również na taką okoliczność. Jeżeli zauważyliście Państwo nieprawidłowości znajdujące się na fakturze, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta swojego nowego sprzedawcy i podać aktualny stan licznika. Jeżeli znacie Państwo stan licznika z dnia odczytu będzie to bardzo pomocne przy rozpatrywaniu reklamacji w trybie ekspresowym.

 

Co mam zrobić w przypadku awarii licznika?

Bezpośredni kontakt z dystrybutorem właściwym dla adresu poboru energii. Zostanie z Państwem uzgodniony termin kontroli licznika i jego ewentualnej wymiany.

 

Co muszę zrobić w przypadku rozwiązania umowy z powodu przeprowadzki?

Wystarczy przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak np. umowa kupna albo zakończenie umowy najmu. W obu przypadkach wystarczy protokół przekazania. W celu końcowego rozliczenia energii należy koniecznie podać aktualny stan licznika i nowy adres do korespondencji, na który zostanie wysłane końcowe rozliczenie.

Moc bierna

Jeśli w Twojej firmie występuje zjawisko pobierania mocy biernej koniecznie skontaktuj się z nami.

Problematyka kompensacji mocy biernej pojawiła się już na początku ubiegłego stulecia, kiedy w praktyce przemysłowej zaczęto na dużą skalę używać energię elektryczną.

Okazało się, że przy poborze energii czynnej potrzebnej do pracy urządzeń, niejako równolegle pobierana jest też energia bierna, która jest efektem przepływu prądu przez elementy indykcyjne. Transmisja energii biernej od źródła, czyli generatora w elektrowni przynosi bardzo dużo ujemnych efektów, przede wszystkim powoduje duże straty w liniach przesyłowych i pośredniczących transformatorach, a także niepotrzebnie blokuje moce przesyłowe.

Dla wyeliminowania tych niekorzystnych efektów zaczęto stosować baterie kondensatorów, podłączone w pobliżu dużych indukcyjnych odbiorników, głównie silników asynchronicznych.