Zmiana sprzedawcy

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy) energii?

Termin ten określa ustawa, według której pierwsza zmiana dostawcy powinna trwać nie dłużej niż 30 dni( chyba że klient ma inaczej ustalone w umowie), natomiast każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.

Co zmieni się dla mojej firmy jeżeli zdecyduję się na was jako swojego sprzedawcę energii?

Przede wszystkim zdecydowanie wzrośnie poziom obsługi Twojej firmy jako Klienta, koniec z wiecznym wysłuchiwaniem melodyjek na infoliniach i kolejkami do biur obsługi tradycyjnych "państwowych dostawców".

Drugim ważnym aspektem jest zdecydowany spadek kosztów, nie tylko ze względu na niższe ceny energii ale również odpowiednio zoptymalizowane przez nas zużycie.

Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

Zgodnie z Prawem Energetycznym, zmiana sprzedawcy energii jest prawem każdego klienta i nie wiąże się z kosztami. Z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wynikać może  konieczność dostosowania układu pomiarowego, co dotyczy wyłącznie klientów korzystających z energii na średnim i wysokim napięciu.

Co z okresem przejściowym, czy na czas zmiany dostawcy nie zostanę odcięty od prądu?

Nie, prąd zawsze będzie do Ciebie płynął, niezależnie od tego kto aktualnie jest Twoim sprzedawcą. Za techniczną jakość prądu i ciągłość usług odpowiada  Dystrybutor. Wszystko uregulowane jest odpowiednim przepisami URE.

Czy będę miał nowy kabel, nowego inkasenta i nowy licznik?

Nie, ponieważ za infrastrukturę przesyłową odpowiedzialny jest Dystrybutor który pozostaje ten sam.

Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będzie odczytywał ten sam inkasent co wcześniej, otrzymasz tylko osobną fakturę za energię i za usługi dystrybucyjne od Dystrybutora.

Gdzie jest haczyk w waszej ofercie?

Jedyną niedogodnością która Twoja firma będzie musiała ponieść jest rozbicie płatności za prąd na dwie osobne faktury. Jedna od sprzedawcy prądu za faktycznie zużytą energie elektryczną, druga za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.

Bardzo szybko reagujemy na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym. To wszystko powoduje że jesteśmy w stanie zaoferować ceny jednocześnie zachowując najwyższe standardy obsługi klienta.

Co będzie jeżeli zamkniecie działalność lub zbankrutujecie, czy zostanę bez prądu?

Nie, w powyższych przypadkach na miejsce sprzedawcy wchodzi tzw. "sprzedawca rezerwowy" zgodnie z określonymi przez URE przepisami, wiec Twoja firma ma zagwarantowaną ciągłość dostaw prądu.